திணைமாலை நூற்றைம்பது

திணைமாலை நூற்றைம்பது பண்டைத் தமிழ் நூற் தொகுப்பான பதினெண்கீழ்க்கணக்கில்அடங்கியது. 153 பாடல்களைக் கொண்ட இது ஒரு அகப்பொருள் சார்ந்த நூல். கணிமேதாவியார்என்பவர் இதனை இயற்றினார். இன்னொரு பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூலான ஏலாதியும் இவர் இயற்றியதே.

இந்நூல் ஐந்து நிலத்திணைகளினது பின்னணியில் இயற்றப்பட்டுள்ளது. இது பின்வரும் முறையில் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

1 குறிஞ்சி 1 தொடக்கம் 31 வரை 31 பாடல்கள்
2 நெய்தல் 32 தொடக்கம் 62 வரை 31 பாடல்கள்
3 பாலை 63 தொடக்கம் 92 வரை 30 பாடல்கள்
4 முல்லை 93 தொடக்கம் 123 வரை 31 பாடல்கள்
5 மருதம் 124 தொடக்கம் 153 வரை 30 பாடல்கள்

பாலையாழ்ப் பாண்மகனே! பண்டுநின் நாயகற்குமாலையாழ் ஓதி வருடாயோ? – காலையாழ்செய்யும் இடமறியாய் சேர்ந்தாநின் பொய்ம்மொழிக்குநையும் இடமறிந்து நாடு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: